SMA490BW propertiese

AuthorXiang Yang Wu, Wei Chuang Qi, Yong Jun Liu, Yong Bin Han, Chun Hui Xia